5 hlavních důvodů selhání těsnění (a jak jim zabránit)

Ložisková těsnění jsou možná jednou z nejvíce podceňovaných součástí na jakémkoli stroji. Provádějí základní roli ochrany před kontaminací a zároveň drží mazivo. Když těsnění selže, je často rychle následováno selháním ložiska.

Pochopením příčin selhání těsnění můžeme zavést opatření, abychom tomu zabránili a prodloužili tak životnost stroje.

Důvod první: Nesprávné těsnění používané pro provozní podmínky

Problém: Provozní podmínky, jako jsou extrémní teploty a chemické prostředí, mohou být pro těsnění extrémně škodlivé, pokud nejsou určeny pro náročné prostředí, což obvykle vede k předčasnému selhání těsnění.

Řešení: Během procesu výběru těsnění zvažte běžné provozní podmínky aplikace a pomocné činnosti, jako jsou čisticí režimy. Jakákoli změna provozních parametrů aplikace, jako je rychlost, teplota nebo prostředí, by měla vést k dalšímu posouzení těsnicích schopností aplikace, aby se zajistilo, že těsnění v provozu jsou stále optimální.

Důvod druhý: Nesprávné postupy montáže

Problém: Nesprávné postupy montáže, jako je použití hrubé síly nebo nadměrné zahřívání, mohou způsobit nenapravitelné poškození těsnění.
Řešení: Během skladování a montáže pečlivě dodržujte pokyny výrobce. Použití ohřívače ložisek může pomoci zajistit, že nebude aplikováno přebytečné teplo. Montážní sady nástrojů, jako je řada SKF TMMK, jsou ideální pro montáž a demontáž ložisek bez poškození těsnění.

Důvod třetí: Vychýlení

Problém: Nesouosost hřídele může způsobit, že se těsnění posune na jednu stranu a ztratí dostatečný kontakt s hřídelí, což umožní proniknutí kontaminace do ložiska.

Řešení: Vizuální známky nesouososti hřídele, jako je únik maziva přes těsnění, jsou často první známkou problému. Zvýšená provozní teplota ložiska může také znamenat problém se špatným vyrovnáním, které by mohlo způsobit selhání těsnění. Seřízení hřídele by mělo být zkontrolováno při každé údržbě stroje pomocí nástroje pro laserové vyrovnání, jako je řada SKF TKSA.

Důvod čtvrtý: Nadměrné mazání aplikováno skrz těsnění

Problém: Může být lákavé použít trochu více maziva pro prodloužení intervalu mazání a zaručit, že mazivo nedojde. Přetížení ložiska mazivem však může způsobit více škody než užitku, když k úniku mazivo použije nejslabší místo v ložisku nebo vnější těsnění. To může způsobit nevratné poškození těsnění, umožnit kontaminantům vniknout do ložiska a vést k předčasnému selhání ložiska.

Řešení: Abyste předešli poškození těsnění nadměrným mazáním, ujistěte se, že používáte kontrolovanou a měřenou metodu nanášení maziva. Může se jednat o automatický mazací systém, jako je SKF System 24, nebo o ruční mazací nástroj, jako je mazací pistole s měřičem maziva. Ujistěte se, že vždy dodržujete pokyny výrobce týkající se frekvence a množství aplikace maziva, abyste zabránili přetížení.

Důvod pátý: Znečištění v důsledku vysokotlakého mytí

Problém: Vysokotlaké mytí, které je běžné v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu, může poškodit těsnění a umožnit proniknutí kontaminace do ložiska.

Řešení: K dispozici jsou speciální ložiska, například jednotky SKF Food Line, které jsou navrženy tak, aby vydržely vysokotlaké mytí, které je v těchto průmyslových odvětvích běžné.
Pokud máte problém se selháním těsnění ve vaší aplikaci, kontaktujte náš prodejní tým, který vám může nabídnout odborné vedení a pomůže najít řešení.
 
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.