Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

SKF Smart Rotation - cesta k digitalizované firmě

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou témata, která silně rezonují českým průmyslovým prostředím, ať už se jedná o jakékoliv odvětví. Co se pod těmito pojmy však skrývá, nebývá vždy pro fimy jasné. Právě proto SKF připravila balíček řešení pro spolehlivý chod rotačních celků Smart Rotation, který principy Průmyslu 4.0 konkrétně aplikuje.
 
Pro přechod k Průmyslu 4.0 je naprosto zásadní spojení technických kompetencí a produktů. V tomto odvětví SKF v rámci Smart Rotation nabízí v základu vysoce kvalitní ložiska, těsnění, maziva, výrobky pro přenos výkonu a profesionální nástroje a přístroje pro údržbu. Všechny tyto produkty obsahuji léty působení v průmyslu získané kompetence a předávají se tak zákazníkům SKF.
 
Dalším krokem je zlepšit údržbu strojů tak, aby bylo možné co nejefektivněji předcházet odstávkám a poruchám strojů. Právě zde nastupují nástroje digitalizace, které umožní včas podchytit problém, který se třeba na stroji ještě neprojevil, ale mohl by při svém rozšíření způsobit neplánovanou odstávku a výrazně narušit výrobní procesy.  Jedná se o přesun k takzvané prediktivní údržbě, kdy jsou prostřednictvím přístroje připojeného ke sledovanému stroji sbírány data určitých parametrů, na základě kterých jsou schopni odborní analytici z Centra vzdálené diagnostiky vyhodnotit, zda je se strojem vše v pořádku, či nikoliv.
 

SKF IMx-8

Jedním z nástrojů určeným ke sběru dat je SKF IMx-8, který je trvale připojen ke stroji a odesílá data například o vibracích na SKF Cloud, odkud je získávají analytici a pravidelně zákazníkovi podávají reporty.
 
Tento proces byl nastaven ve spalovně, kde docházelo k až pěti neplánovaným odstávkám ročně, které znamenaly ztrátu tisíce výrobních hodin a s tím spojené finanční ztráty. SKF zde začalo pomocí IMx-8 monitorovat 40 strojů a analyzovat získaná data, díky čemuž naprosto odstranili neplánované odstávky a místo toho docházelo ke dvěma plánovaným odstávkám, kdy se připadné poruchy strojů řešili. Nikoliv však reaktivně, ale preventivně, proto nedocházelo ke ztrátám jak výrobních hodin, tak k těm finančním.


Se systémem IMx-8:
 • zabráníte neplánovaným odstávkám ve výrobě a snížíte náklady na údržbu,
 • snížíte četnost oprav a zkrátíte jejich čas,
 • zvýšíte spolehlivost dodávek pro vaše zákazníky,
 • dosáhnete vyššího stupně digitalizace v údržbě,
 • vaši pracovníci údržby získají nové dovednosti a zároveň vzroste vaše atraktivita na trhu práce.
Základní vlastnosti IMx-8
 • kompaktní monitorovací jednotka o velikosti knihy,
 • systém pro včasnou detekci závad a minimalizaci odstávek,
 • 2 digitální a 8 analogových kanálů,
 • ukládání a sdílení dat na zabezpečený SKF cloud,
 • pokročilá analýza dat experty z Centra vzdálené diagnostiky v Ostravě.
 

SKF QuickCollect

Dalším nástrojem pro prediktivní údržbu je SKF QuickCollect, který slouží k pochůzkovému monitoringu a pracovník údržby senzor přikládá ke stroji a na tabletu zjišťuje, zda hodnoty odpovídají normě. Významnou výhodou SKF QuickCollect je přiblížení digitalizovaného průmyslu běžnému pracovníkovi, který se pak nemusí transformací průmyslu citít ohrožen, ale naopak se stane aktivní součástí této přeměny.

CMDT_info.jpg
 

Několik možností k digitalizované výrobě

SKF nabízí několik možností, jak přistoupit k digitalizované výrobě. Jednou z nich jsou programy SKF Premium a SKF Rotation for Life, které fungují na „odběratelském“ principu, kdy je nastaven určitý měsíční poplatek, v rámci kterého pak SKF zajišťuje dodávku ložisek, mazání a dalších produktů, ale také opravy strojů a jejich monitorování a následnou analýzu dat. S programy Premium a Rotation for Life tak svěříte starost o výkonnost rotačních celků odborníkům SKF.
 

SKF Premium

Program SKF Premium je typ servisního kontraktu, který doplňuje rámcovou smlouvu nákupu produktů. V rámci programu si zvolíte služby dle vašich potřeb.


SKF Rotation for Life 

Program SKF Rotation for Life je typ smluvního kontraktu s cílem dosažení stanovených smluvních parametrů (např. počet vyrobených výrobků, počet hodin provozu stroje). SKF navrhne produkty a služby pro dané zařízení a zajišťuje bezproblémový chod vašeho stroje.


SKF Smart Supplier 4.0

Další možností je SKF Smart Supplier 4.0, což je program, který zajišťujeme jako autorizovaní distributoři SKF. Zákazníkům pomoháme s prvními kroky vstříc digitalizaci, zajistíme školení zaměstnanců a zapůjčíme produkty na vyzkoušení.
 

Vyzkoušejte si:

 • vibrační diagnostiku vašich rotačních zařízení bez nutnosti vstupních investic,
 • SKF software a hardware pro digitalizaci údržby,
 • snadno použitelný snímač vibrací, teploty a obálky signálu zrychlení SKF QuickCollect,
 • analýzu dat z vašich strojů prováděnou experty SKF,
 • zaškolení pro sběr dat a práci s aplikacemi SKF,
 • reporty a doporučení pro vyšší efektivitu údržby.

Zapojte se do programu SKF Smart Supplier 4.0:

 • kontaktujte nás, 
 • SKF vám poskytne snadno použitelný snímač QuickCollect a přístup do aplikace DataCollect,
 • proškolíme vaše zaměstnance na sběr dat z provozu a práci s aplikací,
 • následně začnete sbírat data z provozu a odesílat je na cloud SKF,
 • diagnostik SKF pro vás následně vypracuje stručnou zprávu včetně jednoduchých doporučení,
 • v případě potřeby vám pomáháme s další diagnostikou.
 

Novinka SKF jménem ProCollect

SKF Enlight ProCollect je nové přenosné řešení pro sledování vibrací, které je navrženo tak, aby pomohlo společnostem zavést inteligentní postupy údržby založené na daných podmínkách nebo aby umožnilo zavedení programů monitorování strojů u širší škály aktiv. Řešení SKF zahrnuje aktualizovanou verzi ručně ovládaného robustního senzoru QuickCollect, a to spolu s ProCollect, což je zcela nová mobilní aplikace.

Aplikace ProCollect je vhodná pro standardní operační systémy iOS nebo Android a byla navržena tak, aby se zjednodušil sběr, interpretace a komunikace provozních i strojních dat o stavu zařízení. Nový software navíc bezproblémově navazuje na SKF Enlight Center – vyspělou webovou monitorovací platformu SKF.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.