Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Manuál pro skladování ložisek

Ložiska jsou prvky stroje, které musí být skladovány a musí se s nimi zacházet opatrně, aby byl zajištěn jejich maximální výkon. V ARKOVu dbáme na pravidelnou kontrolu kvality skladování a na čerstvost skladovaných ložisek, tak aby ložiska námi prodávaná byla vždy v nejlepší kondici.​

Ukládání ložisek


Podmínky skladování ložisek mohou mít nepříznivé účinky na provozní výkon. Řízení zásob také hraje důležitou roli při výkonu ložisek, zejména ložisek s těsněním. Předčasné poškození ložisek je způsobeno hlavně znečišťujícími látkami, žíravými látkami a nesprávnou manipulací, tomu se však lze vyhnout dodržením správných skladovacích podmínek. Níže uvádíme krátký návod, jak ložiska chránit.

V případě pochybností se vždy poraďte s našimi produktovými manažery nebo výrobci ložisek!

Obal
 • Vyvarujte se vybalování ložisek z jejich obalů, dokud nenastane čas jejich montáže, abyste předešli nepříznivým účinkům koroze a kontaminace.
 • Pokud je obal otevřený, ložiska by měla být znovu zabalena pomocí polyethylenové fólie.
 • Ložiska, která nejsou uložena v původním obalu, musí být dobře chráněna proti korozi a znečišťujícím látkám.

Při manipulaci s rozbalenými ložisky vždy používejte rukavice.
 
Místo a podmínky skladování

Dlouhé doby skladování lze u ložisek dosáhnout jejich udržováním v původním obalu, uzavřeném a neporušeném. Doba skladování také závisí na okolních podmínkách místa skladování.

 • Skladovací prostor by měl být chladný, suchý, mírně větraný a měl by mít minimální množství prachu.
 • Teplota by měla být stejná po dlouhou dobu skladování a kolísání teploty by mělo být menší než 8°C.
 • Místo by také nemělo být vystaveno vibracím, protože by to mohlo poškodit oběžné dráhy.
 • Neměla by tam být žádná okna ani proudění vzduchu.
 • Pokud jsou zde okna, nemělo by dojít k přímému slunečnímu záření na ložiska, zejména v případě ložisek s těsněním; v tomto případě udržujte police mimo okna.
 • Zabraňte pádu ložisek a poškození.
Důležité

Rozpouštědla, paliva, mazadla, chemické výrobky, kyseliny, dezinfekční prostředky atd. by neměly být skladovány na stejném místě jako ložiska.

Ideální teplota a relativní vlhkost
 • Teplota mezi 20°C a 25°C
 • Relativní vlhkost mezi 60% a 75%
Doporučujeme používat odvlhčovače, aby relativní vlhkost nepřesáhla doporučené hodnoty.
 
Uložení ložisek na policích

Ložiska by měla být, pokud možno, skladována vodorovně, aby nedošlo k poškození způsobenému převrácením ložiska.
Otevřená ložiska nebo ložiska s jedním krytím (kovovým/pryžovým) skladujte vodorovně.
v případě ložisek s oboustranným krytím (kovovým/pryžovým): skladujte svisle.
 
Maximální počet nad sebou
 • Maximální počet krabic nad sebou závisí na jejich příslušném odporu.
 • Krabice by neměly být naskládány příliš vysoko, protože by mohly spadnout a poškodit spodní krabice.
 • Dodržujte doporučení výrobce ložisek.
 
Ložiska velkých rozměrů

Skladování ložisek velkých rozměrů je třeba věnovat zvláštní pozornost.
 • Velká ložiska by měla být skladována vodorovně a pokud možno podepřena po celé délce bočních stran vnitřních a vnějších kroužků.
Při vertikálním skladování může hmotnost ložiskových kroužků a valivých prvků způsobit trvalé deformace ložiska, protože stěny kroužků jsou relativně tenké.

Řízení zásob

Pro účely kontroly zásob doporučujeme použít zásady inventáře typu FIFO.

rizeni-zasob-kontrola.png
Pravidelná kontrola

Alespoň jednou ročně byste měli odebrat vzorky ložisek starších 5 let, abyste zkontrolovali stav konzervačního oleje použitého k jejich ochraně. To lze provést při provádění inventury.
 
Doba skladování ložisek

Některé typy ložisek mají omezenou životnost.
Otevřená ložiska jsou před zabalením potažena inhibitorem rzi.

U zakrytých ložisek je možné, že mazivo použité k jejich plnění ztratí své mazací vlastnosti, pokud jsou skladovány dlouhodobě.

Maximální doba skladování u krytých ložisek je určena typem maziva uvnitř nich. Mazivo se časem zhoršuje v důsledku stárnutí, kondenzace a separace základního oleje a zahušťovadla.
 • S otevřenými ložisky poskytuje ochranný olej ochranu proti korozi po dobu přibližně 5 let, pokud jsou podmínky skladování vhodné.
 • Za optimálních podmínek (60% relativní vlhkost a 20 ° C maximální teplota) lze ložiska skladovat až 10 let.
 • Maximální doba skladování pro dvojitá stíněná ložiska (kovová) jsou 2 roky.
 • Pro ložiska s dvojitým těsněním je maximální doba skladování 3 roky.
 
Ložiska namontovaná na záložních strojích

Stroje, které jsou v záložním režimu, by měly být provozovány často, aby se rozložilo mazivo v ložiscích a změnila se poloha valivých prvků na oběžných drahách.
 
Ochrana ložisek po datu jejich platnosti

Poté, co ložiska dosáhnou data platnosti, se doporučují následující kroky:
 • Vyjměte ložiska z jejich původního obalu, aniž byste je poškodili.
 • Ložiska očistěte vhodným rozpouštědlem.
 • Ložiska pečlivě osušte.
 • Vizuálně zkontrolujte ložiska a zjistěte případné známky koroze. Pokud jsou jejich podmínky uspokojivé, znovu je ochraňte antikorozním ochranným olejem a vložte je zpět do původního obalu.
Sledování a kontrola:
 • U malých ložisek je nepraktické odstranit jejich kryty, vyčistit ložiska, znovu namazat a nasadit kryty zpět, zejména proto, že by se kryty mohly poškodit a umožnit pronikání kontaminantů.
 • Mnoho výrobců nabízí služby kontroly zásob pro čištění, mazání, znovuzabalení a dokonce i přepracování ložisek, pokud je to nutné.
Doporučujeme kontaktovat výrobce ložisek, zejména v případě velkých ložisek a také v případě ložisek s dlouhou dodací lhůtou.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.