Hledat produktProdukty

Produkty

Vyhledávám

Kategorie

Vyhledávám

Parker

Parker
Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu.
Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Posky­tu­je sys­té­mová řešení ve čtyřech klí­čo­vých seg­men­tech: hydraulika, pneumatika, filtrace a chlazení. Součástí skupiny PARKER je i výrobce pneumatických prvků LEGRIS.
budova-Parker-home.jpg
SpinnerČekejte