Montáž ložisek pomocí hydraulické matice

Metoda SKF Drive-up je osvědčená unikátní metoda SKF přesného nastavení soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB na kuželové úložné ploše. Správného přesahu uložení se dosáhne kontrolovaným axiálním posunutím ložiska z předem stanovené polohy. Tato metoda je založena na použití hydraulické matice SKF HMV...E, která je vybavena číselníkovým úchylkoměrem, a vysoce přesného digitálního tlakoměrů na zvoleném čerpadle. Jsou k dispozici tabulky hydraulického tlaku, určující pro každý typ ložiska potřebný tlak. To umožňuje přesné umístění ložiska v počáteční poloze, ze které se měří axiální posunutí. 

Pro montáž se využívají produkty SKF :

  • hydraulická matice HMV
  • digitální hydraulická pumpa 729124 nebo 728619 E s digitálním tlakoměrem THGD 100