Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

5 kroků k úspěšné implementaci preventivního programu údržby

unnamed.pngPřemýšleli jste někdy nad zavedením preventivní údržby? Pokud ne, tak nyní je ta správná doba. Je to cesta k ušetření nákladů.

Cílem preventivní údržby je identifikovat problémy před jejich výskytem. Což znamená, že opravy můžeme naplánovat do předem určených dní pro údržbu. To pomáhá omezit prostoje a tím minimalizovat náklady. Mimo to tím také zvyšíte bezpečnost Vašich kolegů. Podle statistik je pravděpodobnost nehody při provádění reaktivní údržby o 28 % vyšší v porovnání s proaktivní údržbou.

Může být náročné začít s prováděním úspěšného programu preventivní údržby. Proto jsme pro Vás sepsali následující kroky, které Vám pomohou.

1. Posouzení současné situace
První fází celého procesu je zmapování současné situace. Zlepšení nelze provést bez úplného pochopení počátečního bodu. Nalezneme základní linii, od které v budoucnu měříme zlepšení.

Je také důležité, abyste si stanovili a pochopili problém, který se snažíte vyřešit. Snažíte se zlepšit životnost konkrétních strojů? Nebo se snažíte snížit počet neplánovaných prostojů v závodě?

Nezbytný v počáteční fázi je také průzkum podniku. Procesy, zařízení a znalosti zaměstnanců, to jsou všechno oblasti, ve kterých lze dosáhnout zlepšení a podpořit tím preventivní údržbu.

2. Stanovení dosažitelných cílů
Poté, co jsme zhodnotili současnou situaci, tak si musíme stanovit to, kde chceme být. Díky tomu si můžeme stanovovat cíle, které nám dopomůžou růst. Ujistěte se, zda jsou cíle realistické a dosažitelné a zvažte krátkodobé i dlouhodobé ambice.

3. Určete požadované zdroje
Jakmile budou stanoveny realistické a dosažitelné cíle, můžete začít identifikovat zdroje, které budou potřeba k dosažení těchto cílů. Může to být například vybavení, školení zaměstnanců nebo zvýšení počtu zaměstnanců.

V této fázi je velmi důležité upřednostnit důležité věci v závislosti na Vašem rozpočtu. Pokud se rozhodnete udělat vše najednou, může dojít k vyčerpání Vašeho rozpočtu a ovlivnění schopnosti dosáhnout cílů. Většina podniků se rozhodne zaměřit nejprve na svá nejcenější aktiva, protože to je často místo, kde jsou prostoje nejnákladnější. Zaměřte se na to, jak by mohlo dojít k selhání strojího zařízení a snažte se zabranit co nejvíce těmto poruchám.

4. Implementace
Po vytvoření plánu údržby je čas jej implementovat. Zajistěte, aby implementace neprobíhala ve spěchu, ale zároveň aby nemuselo dojít k zastavení závodu.

Jakmile začnete s prováděním Vašeho programu údržby, měli byste začít vidět zvýšenou životnost na Vašich zařízeních. Až se program ustálí, měli by se také projevit snížené náklady na údržbu a měl by se snižovat čas neplánovaných prostojů.

Pokud i přes všechny tyto kroky stroj selže, musíte provést analýzu příčiny. Po zjištění příčiny se musí implementovat nová část preventivní údržby. Tím by se mělo předcházet dalším problémlm tohoto typu.

5. Hodnocení
Celý proces se po implementaci nezastaví. Program preventivní údržby funguje jako nepřetržitý cyklus. Pokrok by měl být neustále vyhodnocován v porovnání s původními cíli a úpravy by měly být prováděny tam, kde je nutné zlepšení spolehlivosti.

Je také důležité být otevřený novým technologiím, které Vám celý proces preventivní údržby ulehčí a také ve výsledku ušetří peníze. ARKOV Vám doporučuje ke koupi SKF QuickCollect. Jedná se o pochůzkvé zařízení, které pomocí senzorů monitoruje stav ložisek. Výhodou je rychlé záhájení práce a obsluhu zařízení zvládne každý údržbář.

 
SKF QuickCollect

SKF QuickCollect

Zjistit více
Přístroje pro spolehlivost zařízení

Přístroje pro spolehlivost zařízení

Zjistit více
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.