Kategorie obchodu

Havarijní nonstop služba

Havarijní výdej je prováděn mimo běžnou pracovní dobu, která je 7:00 - 15:30.


Havarijní služba nabízí následující:

  • Je vždy dostupná mimo pracovní dobu na telefonním čísle: +420 602 791 265.
  • Na základě telefonické domluvy havarijní služba vytipuje požadovanou součástku, ověří její dostupnost. Případně kontaktuje jiné kolegy či dodavatele pro zajištění požadované součástky.
  • Po dohodě se zákazníkem technik součástku zajede do skladu připravit a vyskladnit zákazníkovi.
  • Není-li možné dodat součástku v místě skladu, součástku zákazníkovi zaveze na smluvené místo.

Poplatky:

  • Za havarijní výdej je účtována částka: 600 Kč bez DPH
  • Za havarijní výdej součástky, kterou je nutné vyrobit, je účtována částka: 850 Kč bez DPH - Platné pro případ výroby do 1 hodiny.
  • Pokud je výroba náročnější nebo se vyrábí více hadic - Za každou další započatou hodinu na výrobu příplatek 300,- Kč bez DPH.
  • Cestovné 10 Kč bez DPH / km - Cesta k zákazníkovi + cesta zpět do firmy.
  • Čas pracovníka strávený na cestě 500 Kč / hod bez DPH - Cesta k zákazníkovi + cesta zpět do firmy.
  • Ubytování podle skutečně vzniklých nákladů. Maximálně však 1200,-Kč na osobu a den.
SpinnerČekejte