Kloubová ložiska

Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání

Radiální kloubová ložiska se skládají z vnitřního kroužku s vnější kulovou plochou a vnějšího kroužku s vnitřní kulovou plochou odpovídajících rozměrů. Díky své konstrukci jsou zvláště vhodná pro uložení vyžadující přenos zatížení při naklápění tělesa a hřídele, nebo tam, kde je třeba při relativně nízkých smykových rychlostech umožnit kývavé pohyby, opakované naklápěcí pohyby nebo otáčení jednoho kroužku vůči druhému.

Radiální kloubová ložiska SKF vyžadující údržbu mají kluznou plochu typu ocel na ocel. Ložiska s touto kombinací kluzných povrchů vyžadují pravidelné domazávání. Vysoká odolnost proti opotřebení předurčuje tato ložiska k zachycení vysokých zatížení střídavého směru, rázových zatížení nebo velkých statických zatížení. Ložiska s válcovým rozšířením po obou stranách vnitřního kroužku, jsou vhodná pro uložení, v nichž se doposud z některé strany ložiska vkládaly rozpěrné kroužky, a pro speciální uložení hydraulických válců.

kloubova_loziska_1_nutno_domazavat

Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem

Kulové kluzné plochy na vnitřním a vnějším kroužku kloubových ložisek s kosoúhlým stykem svírají s osou ložiska určitý úhel. Tato ložiska jsou mimořádně vhodná pro přenášení kombinovaných (radiálních a axiálních) zatížení. Jedno kluzné kloubové ložisko s kosoúhlým stykem však může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Působením radiálního zatížení vzniká v ložisku axiální složka, proti které vždy musí působit stejná síla opačného směru. Z tohoto důvodu se tato ložiska obvykle montují ve dvojicích. Pokud se dvě kluzná kloubová ložiska s kosoúhlým stykem uspořádají tak, aby byly středy kulových ploch shodné, vznikne kluzné kloubové ložisko schopné přenášet velká radiální i axiální zatížení v obou směrech.

Kloubová ložiska SKF s kosoúhlým stykem se standardně vyrábějí s kluzným povrchem ocel / kompozit PTFE. Jsou vhodná především pro přenos zatížení konstantního směru a nevyžadují údržbu. Aby se zlepšila ochrana proti korozi a také účinnost těsnění, doporučuje se při montáži okolní prostor ložiska vyplnit plastickým mazivem na bázi lithia o konzistenci 2 nebo 3. Počáteční tuková náplň značně prodlužuje životnost těchto ložisek.

Axiální kloubová ložiska

Axiální kluzná kloubová ložiska připomínají kloubová ložiska s kosoúhlým stykem tím, že kluzné plochy na hřídelovém a tělesovém kroužku svírají s osou ložiska určitý úhel. Jsou však vhodná především pro přenos axiálního zatížení, ačkoliv mohou do určité míry zachycovat i kombinovaná zatížení. Radiální složka zatížení však nesmí přesáhnout 50% současně působícího axiálního zatížení.

Axiální kluzná kloubová ložiska SKF se standardně vyrábějí s kluzným povrchem ocel / kompozit PTFE a nevyžadují žádnou údržbu. Pro zvýšení účinnosti antikorozní povrchové úpravy a těsnění se doporučuje okolní prostor ložiska vyplnit plastickým mazivem na bázi lithia s konzistencí 2 nebo 3. Počáteční tuková náplň značně prodlužuje životnost těchto ložisek.

Kloubová ložiska můžete zakoupit v našem eshopu.