Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Úspora energií ve stlačeném vzduchu: Služby pro úspory energií od společnosti Festo

Hledáte úsporná řešení pro Vaši výrobu?

Energetická účinnost se stává klíčovým úkolem ve světle rostoucích cen energií, tlaku na snižování nákladů a zvýšeného povědomí o ochraně klimatu. Festo nabízí služby pro úspory energie podle standardu DIN EN ISO 11011, které poskytují individualizovaný soubor služeb. Ty vám umožní identifikovat potenciál úspor ve spotřebě stlačeného vzduchu a využít ho do maximální míry – úplně a trvale.

Festo-sluzby-ro-usporu-energie_6-(1).jpg

Služby pro úspory energie od Festo jsou navrženy s modulární strukturou, aby přesně splnili vaše konkrétní požadavky. Máte možnost si vybrat, zda chcete iniciovat předběžný audit, využít jednotlivé moduly služeb, nebo rovnou zvolit komplexní audit. Vy stanovíte cíle, a my přizpůsobíme rozsah služeb podle vašich potřeb.

Výhody pro vás:Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-33-55(1)-(1).jpg

​Zvýšená výrobní kapacita
• Předcházení neplánovaným výrobním výpadkům
• Stabilnější výrobní proces
• Méně vad díky stálé kvalitě výroby
• Udržování optimalizovaného stavu stroje

Nižší náklady na energie
• Efektivnější generování stlačeného vzduchu
• Snížená spotřeba stlačeného vzduchu
• Předcházení poklesů tlaku

 

 

Předběžný auditSnimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-33-55.png

V rámci předběžného auditu provedeme hodnocení výroby a úpravy stlačeného vzduchu, posoudíme vytížení kompresorů, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a změříme pokles tlaku v rozvodné síti. Rychlou kontrolou zjistíme stav a umístění úniků na jednom ze strojů a zhodnotíme jej z hlediska pneumatické účinnosti. Obdržíte podrobnou zprávu s přesnou dokumentací a doporučením dalších kroků, které jsou řazeny podle priority. Dokumentace obsahuje také emise CO2, které mnoho podniků potřebuje uvádět ve zprávě o udržitelnosti, například podle standardů GRI nebo GHG.

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-08-54.png

Snížení tlaku v systému o
1* bar = -6 %* spotřeby elektrické energie kompresoru -13 %* úniků stlačeného vzduchu
 

Energetické audity:

➢ Energetický audit dle ISO EN 11011
Celkový pohled na celý systém stlačeného vzduchu – výroba, distribuce, spotřebiče

➢ Detekce úniků stlačeného vzduchu
Průměrná úroveň úniků je 30% => snížení na 15% = úspora cca 400tis (16tis EUR) na 100kw

➢ Optimalizace spotřebičů
Možné úspory až 80% spotřeby stlačeného vzduchu


Energetický audit dle ISO EN 11011Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-37-12-(2).png

Audit zahrnuje ucelený pohled na systém stlačeného vzduchu. Pokrytí celého systému stlačeného vzduchu od kompresorů, přes rozvody až po stroje.
 • Certifikace DIN EN ISO 11011
 • Audit uznávaný v rámci ISO 50001
 • Komplexnost = větší úspory
 • Nižší výsledná cena -- celkem cca 90 norem
 • Online portál


1. Analýza spotřeby energie na výrobu stlačeného vzduchu​ 

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-13-31.pngPro sledování cíle energeticky efektivní výroby stlačeného vzduchu je klíčové definovat jednoznačný a spolehlivý profil spotřeby vzduchu v závislosti na provozní době. Až poté je možné optimalizovat velikost systému a dobu chodu kompresorů.

Tato služba provádí měření spotřeby elektřiny, průtoku stlačeného vzduchu, hladiny a kolísání tlaku za běžného provozu. Zaznamenáváme a dokumentujeme nároky na elektrický proud a stlačený vzduch, stejně jako výkyvy spotřeby mezi základním a špičkovým zatížením po dobu několika dní, obvykle týden.
Po analýze obdržíte podrobnou zprávu, která jasně vysvětlí náklady na energii a její spotřebu, identifikuje výkonové rezervy a ukáže potenciální úspory.


2. Analýza kvality stlačeného vzduchu​

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19.pngKvalita stlačeného vzduchu má přímý dopad na provozní náklady: přítomnost oleje, vody a pevných částic ve stlačeném vzduchu způsobuje nadměrnou spotřebu energie a zkracuje životnost pneumatických součástí, což snižuje spolehlivost provozu a v extrémních případech může vést k náhlému zastavení stroje nebo zařízení. Naopak optimální velikost jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu se okamžitě projeví v podobě úspory energie.

Optimalizaci můžeme provést prostřednictvím profesionální analýzy kvality stlačeného vzduchu, při níž posoudíme centrální a lokální úpravy stlačeného vzduchu, změříme teplotu vzduchu, úroveň tlaku a zbytkový obsah oleje a stanovíme tlakový rosný bod.
V závěrečné zprávě obdržíte doporučení ohledně možností optimalizace kvality stlačeného vzduchu.


3. Měření tlakových ztrát

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19.jpgRozvod stlačeného vzduchu v systému často prochází nepovšimnutím, přesto představuje podceňovaný nákladový faktor s významným potenciálem úspor: snížení tlaku o 1 bar může přinést až 8 % úspory energie při výrobě stlačeného vzduchu. Stabilní úroveň tlaku je klíčovým prvkem pro spolehlivý průběh procesů.

Během měření poklesu tlaku snímače se záznamníky dat zaznamenávají průběh tlaku na několika různých místech v pneumatické soustavě. V tomto procesu určíme pásmo tlaku a identifikujeme možné poklesy.
Získáte tak přesné údaje a jasná doporučení týkající se volitelných možností, jak snížit tlak ve vašem zařízení.


4. Analýza spotřeby stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(1).jpgPřesná spotřeba stlačeného vzduchu v jednom cyklu stroje je klíčovým parametrem pro hodnocení energetické účinnosti strojů a zařízení. Tato informace také slouží jako základ pro konkrétní návrh a uspořádání rozvodu stlačeného vzduchu. Měření skutečné spotřeby je klíčové k prevenci tlakových poklesů z důvodu nedostatečné kapacity a k zabránění nadbytečným nákladům způsobeným příliš velkými rozměry. Pouze přesné měření spotřeby odhalí, kolik stlačeného vzduchu vaše stroje skutečně potřebují a jaký podíl na spotřebě mají netěsnosti.

Během této služby měříme spotřebu stlačeného vzduchu a úroveň tlaku jak při zastavených, tak v provozu.
Získáte informace o průměrné spotřebě a tlakové úrovni, ukazující, kde je stlačený vzduch neefektivně využíván.


5. Vyhledání a odstranění netěsností

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(2).jpgNetěsná pneumatická soustava zbytečně plýtvá energií a financemi a může ohrozit spolehlivost výroby. Proto je hledání, zdokumentování a odstranění netěsností v pneumatických soustavách klíčovým opatřením k zvýšení jejich účinnosti.

V rámci této služby důkladně prověříme celou vaši pneumatickou soustavu od výroby stlačeného vzduchu po pneumatické spotřebiče. S využitím velmi citlivých ultrazvukových detektorů identifikujeme provozní netěsnosti a setřídíme je podle velikosti a souvisejících nákladů. Kromě toho vytvoříme podrobnou dokumentaci, která zahrnuje možnosti optimalizace a seznam doporučených oprav a náhradních dílů, včetně odhadovaného časového rozvrhu a prioritizace. 
Tím získáte přehled o svých energetických ztrátách a souvisejících emisích CO2.


6. Analýza energetické účinnosti strojů​
 

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(3).jpgZajištěte stabilitu svých procesů a snižte náklady prostřednictvím strategické konfigurace pneumatického systému pro budoucí vývoj.

Během analýzy strojů zkušení specialisté v oblasti pneumatické techniky měří průtok, spotřebu a tlak u relevantních pneumatických aplikací. Identifikují případy neefektivního využívání stlačeného vzduchu a hledají možnosti pro zlepšení. Na základě provedené analýzy naši odborníci formulují konkrétní doporučení a odhadují náklady, úspory a předpokládanou dobu amortizace potřebných opatření. Výsledky a doporučení budou poskytnuty ve formě podrobné dokumentace. Na vaše přání můžeme též zajistit instalaci nebo přestavbu vyvinutých řešení.

 


Detekce úniků stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-40-41.jpgSystematické zjišťování netěsností v systémech stlačeného vzduchu a jejich profesionální eliminace výrazně snižují náklady na stlačený vzduch, protože netěsnosti vedou k plýtvání energií a penězi. Naši odborníci zkontrolují celý systém stlačeného vzduchu – od kompresoru po pneumatickou aplikaci.
 • Vyloučení výrobních prostojů
 • Zjištění energetických a finančních ztrát a emisí CO2
 • Zjištění netěsností pomocí ultrazvukových detektorů
 • Hodnocení a klasifikace jednotlivých netěsností
 • Podrobný seznam potřebných opatření včetně zajištění případné výměny součástí
 • Certifikace DIN EN ISO 11011
 • Přístup ke zpracovaným datům on-line prostřednictvím portálu hodnocení energetických úspor

Únik Ø 1 mm = ztráta 31 752* Kč/rok

➢ Průměrná úroveň úniku je ~30%.
➢ Podle základního pravidla: ~20% největších úniků odpovídá za ~80% celkových zrát
➢ To znamená, že snížení úrovně netěsností v závodě z 30% na 15% by mělo vést k úsporám až ~400 tisíc Kč na každých 100 kW výkonu kompresorů.


Možné roční úspory:

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-36-13.png
 


 

Optimalizace spotřebičů
 

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-47-00.pngS našimi energetickými audity posunujeme optimalizaci spotřebičů na novou úroveň. Certifikované služby podle DIN EN ISO 11011 a uznávaný audit v rámci ISO 50001 zahrnují kompletní pokrytí systému stlačeného vzduchu od kompresorů až po stroje, přinášející komplexnost pro maximální úspory a nižší celkovou cenu. Naše nezávislost a online portál zajišťují transparentní a efektivní proces.Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-56-18.png 

Zvyšte produktivitu, snižte náklady na energii, vyhněte se ztrátám kvality, optimalizujte svou výrobu. 

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-51-32.png
Spolu s Festo Automation Experience Festo AX vám pomůžeme zlepšit procesy údržby, optimalizovat kvalitu a šetřit energii. Pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení můžete dosáhnout velké přidané hodnoty zpracováním dat čerpaných z Vašich zařízení.

Důležité faktory:
• Prediktivní údržba
• Prediktivní energie
• Prediktivní kvalita
• Sledování pneumatického systému

Máte zájem o služby nebo konzultaci?

Pro více informací kontaktujte našeho produktového managera:

Jiří Kyncl
E-mail: 
jiri.kyncl@arkov.cz
Telefon: +420 725 415 436

arkov_47.jpg

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.