Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Diagnostika a oprava provozní linky na výrobu palet

V rámci náročného provozu linky na zpracování palet u našeho klienta v Polsku se naši technici zaměřili na diagnostiku, analýzu a následné zlepšení celého výrobního procesu. Cílem bylo identifikovat a odstranit klíčové problémy, které ovlivňovaly spolehlivost a efektivitu systému.
S využitím špičkových diagnostických nástrojů od značky SKF a precizních analýz naši technici provedli komplexní opatření pro optimalizaci výkonu a prodloužení životnosti zařízení.

Po důkladné diagnostice a analýze se naši technici úspěšně vypořádali s identifikovanými problémy. Zavedení nových technologií, včetně nového systému řemenů, centrálního mazacího systému a přesné diagnostiky vibrací, přineslo značné zlepšení spolehlivosti, snížení provozních problémů a optimalizaci výrobního procesu.

Hlavní úkoly:

Diagnostika:
 

Důkladná diagnostika strojů, elektromotorů a ložisek pomocí SKF Microlog Analyzer GX pro identifikaci případných problémů a nedostatků ve fungování.

Výpočet celého pohonu:
 

Provádění přesného výpočtu celého pohonu s využitím diagnostických přístrojů pro optimalizaci přenosu síly a eliminaci neefektivností v pohonu.
 

Ustavení motoru a hřídele:
 

Laserové ustavení motoru do souososti s hlavní hřídelí a precizní nastavení hřídele pro dosažení optimálního výkonu a stability systému.
 

 

 

Zjištěné problémy a jejich řešení:

Při provedené diagnostice a analýze naši technici identifikovali několik hlavních problémů v provozu.

1. Vibrace a otáčkové míry:

Vibrodiagnostika odhalila nadměrné vibrace strojů, elektromotorů a ložisek.
💡 Naše řešení -> Optimalizace vibrací byla provedena úpravou nastavení strojů, elektromotorů a ložisek na základě výsledků analýzy vibrodiagnostiky.

2. Nesprávně napnuté řemeny:

V pohonu linky u klienta byly zjištěny nesprávně použité řemeny, což vedlo k neefektivnímu přenosu síly a zvyšovalo opotřebení součástí.
💡 Naše řešení -> Pro výměnu řemenů a následné stavění řemenic byl použit přístroj TKBA 40 a TKBA 10 pro přesné výpočty a správné napnutí nových řemenů s využitím frekvenčního ladiče PHL FM10/400.

3. Problémy s motorovým pohonem:

Motor a hřídel vykazovaly velkou vůli v axiálním a radiálním směru a ohnutou hřídel, což ovlivnilo celkovou stabilitu a výkon.
💡 Naše řešení > Výměna celého motoru, což zabezpečilo obnovení optimálního výkonu systému.

4. Řemeny a poruchy v průběhu linky

Během provozu došlo k zničení a strhání řemenů nevhodného typu, což vyžadovalo opravy a revizi pro obnovení plynulého chodu linky.
💡 Naše řešení -> Provedena oprava a revize linky s důrazem na odstranění problému, nahrazení vhodnějším typem řemenů a obnovení plynulého chodu celé linky.

5. Problémy se štěpkovačem:

Při analýze vibrací u štěpkovače byly zjištěny problémy s přehříváním a prokluzem řemenů, nízkým počtem řemenů a malým průměrem řemenic, což ovlivňovalo celkový výkon a spolehlivost.
💡 Naše řešení -> Návrh nových převodových poměrů, výměna za jiné typy řemenů a nový mazací plán umožnili snížení přehřívání, zlepšení výkonu a prodloužení životnosti štěpkovače.

6. Pískání u řemenů:

Při analýze u pily byly identifikovány problémy s pískáním u řemenů nevhodného typu.
💡 Naše řešení- > Změna typu řemenů přinesla snížení hlučnosti, stabilnější převod a prodloužení životnosti.

7. Neprovedené mazání a poškozená ložiska:

U některých zařízení bylo zjištěno, že nebylo provedeno dostatečné mazání, což vedlo k opotřebení ložisek a snížení životnosti součástí.
💡 Naše řešení -> Navržen nový mazací plán s centrálním mazáním k prevenci opotřebení ložisek a provedena výměna poškozených ložisek s použitím vhodného maziva.


 

Použité měřící přístroje a zařízení

Použitá zařízení byla klíčová pro provedení detailní diagnostiky, analýzy a následné úpravy na systému.

SKF Microlog Analyzer GXpristroje.jpg
TKRS 31 SKF elektronický stroboskop
Laser TKBA 40 a TKBA 10 pro ustavení řemenic
Frekvenční ladič PHL FM10/400
Speciální maziva
Další diagnostické nástroje

 

 


Fotogalerie

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.