Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál


Naše firma Arkov klade důraz na výzvu, kterou představuje změna klimatu. Její vlivy jsou stále patrnější pro všechny. Hlavním cílem naší firmy je aktivně přispět k zastavení této změny. Arkov se nicméně zavazuje ke své ekologické a sociální odpovědnosti napříč celým svým hodnotovým řetězcem, nejen v oblasti klimatu, ale také vůči dalším aspektům udržitelnosti a fair trade. 


Naše hodnoty

Etický kodex zaměstnanců a dodavatelů

Spolupráce s udržitelnými značkami

Obnovitelné zdroje a ekologická likvidace odpadu

Průmysl 4.0

 

Naše strategie udržitelnosti


Etický kodex

Podporujeme transparentnost, spravedlnost a zodpovědnost ve všech aspektech našeho podnikání. Udržujeme vysoké standardy chování, což vede k etickým vztahům a přispívá k udržitelnému rozvoji našich pracovních postupů a obchodního partnerství.
 
Kodex chování dodavatele.pdf >>_

Spolupráce s udržitelnými značkami

Spolupracujeme se značkami a dodavateli s certifikací udržitelnosti. Pomáhá nám to získat přístup k produktům a materiálům, které splňují vyšší ekologické standardy a etické normy. Tím snižujeme negativní dopady na životní prostředí a podporujeme sociálně odpovědné praktiky.
 
Naši partneři >>

Obnovitelné zdroje a ekologická likvidace odpadu

Používání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou například solární panely a ekologická likvidace odpadu má klíčový vliv na naši udržitelnost. Snížení emisí CO2, výroba čisté energie a odpovědná likvidace odpadu přispívají k ochraně životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. Tímto způsobem aktivně přispíváme ke snižování negativního dopadu na planetu a podporujeme udržitelnější budoucnost.
_Video: Instalace fotovoltaiky v naší firmě >>

Průmysl 4.0

Naše služba prediktivní údržby a vibrodiagnostiky pomáhá firmám identifikovat potenciální problémy ve strojích a zařízeních před jejich selháním, což snižuje množství neplánovaných oprav a výrobních zastávek. Pravidelná diagnostika vibrací může pomoci prodloužit životnost strojů a zařízení, což šetří energii, suroviny a snižuje se emise skleníkových plynů spojené s opravami a výrobou nových zařízení. 
Prediktivní údržba a vibrodiagnostika >> 

Whistleblowing
 
Splňujeme povinnost o whistleblowingu. Tím podporujeme transparentnost, etiku a odpovědnost. Zajišťujeme, že informace o nepravostech nebo neetických praktikách jsou odhaleny a řešeny, což přispívá k dlouhodobé udržitelnosti a důvěře veřejnosti.
Více o whistleblowingu

Repasování ložisek

Naše služba repasování ložisek výrazně přispívá k udržitelnosti. Prolonguje životnost strojů, snižuje odpad a šetří zdroje. Tímto způsobem redukujeme ekologický otisk a podporujeme udržitelnější využívání technologií. 
_Služba repasování ložisek >>
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.