Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

ZKL

ZKL
Ložiska ZKL dodáváme do všech oborů průmyslu již od roku 1992.

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999.
ZKL je certifikován dle EN ISO 9001:2000, dodavatelé pro automobilový průmysl dle ISO/TS 16 949:2002.

IMG_7975-small-ZKL.jpg
 

Historie koncernu ZKL

Akciová společnost ZKL, a. s. integruje české ložiskové výrobce vyrábějící ložiska pod ochrannou známkou ZKL. Byla založena v roce 1999 jako čistě česká soukromá společnost integrující tři výrobní podniky, a to společnost ZKL Brno, a.s., společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a společnost ZKL Hanušovice, a.s. dále pak specializované společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. a ZKL Bearings CZ, a.s. Výroba každé z těchto společností má svou hlubokou historii, ke které se hlásíme a vycházejíc z těchto tradic, zajišťují výrobní podniky kontinuitu vývoje a výroby oboru valivých ložisek ZKL v České republice.

Právě kontinuita vývoje a výroby ložisek ZKL je považována za důležitý faktor, který je zdrojem poznání a zkušeností, pozitivním způsobem ovlivňujícím dynamiku rozvoje firmy v současnosti. Z toho důvodu je vhodné zmínit některé důležité historické milníky.

1921

 • byla vyrobena první valivá ložiska na území naší republiky v závodech Fichtl a Sachs v Perštejně nad Ohří. Perštejnská fabrika byla původně postavena jako tkalcovna. Tu koupil roku 1911 dr. Emil Sachs ze Schveinfurtu a dal budovy přestavět pro strojírenskou výrobu. Prvními výrobky byly volnoběžky do jízdních kol. Vzhledem ke stoupající výrobě v mateřském závodě ve Schveinfurtu, byla v roce 1921 do Perštejna převedena výroba ložiskových kuliček a o dva roky později se výrobní sortiment rozšířil o valivá ložiska. Tuto výrobu převzala roku 1930 firma SKF a v jejím majetku zůstala až do roku 1948, kdy byla továrna v Perštejně nad Ohří odkoupena státem. Závod v Klášterci nad Ohří byl vybudován za druhé světové války, v roce 1943, německou firmou SUMAG, na výrobu válečného materiálu pro letecký průmysl. V letech 1945 – 49 se podnik dostal pod národní správu a měl značně variabilní výrobní program. Roku 1949 byl začleněn do národního podniku TOS Holoubkov jako pobočný závod zaměřený na výrobu soustruhů a rámových okružních pil. Od 1. ledna 1952 následovalo přidružení pod ZPS Brno – Líšeň. V tomto roce se uzavřel program výroby obráběcích strojů a pro velký nárůst potřeby ložisek a nedostatek prostoru v perštejnském závodě, byla ložisková výroba přeložena do Klášterce na Ohří. Počínaje rokem 1953 se zde vyrábějí výhradně ložiska a podnik, ke kterému byl připojen závod v Perštejně nad Ohří, dostal název ZKL, n. p. Klášterec nad Ohří.

1947

 • založení ložiskového závodu v Brně – Líšni a zahájení výroby prvních 28 typorozměrů kuličkových ložisek.

1948

 • byly vyrobeny první kuličky.

1950 – 64

 • výstavba ložiskových závodů v České a Slovenské republice.

1953

 • založení Výzkumného ústavu pro valivá ložiska v Brně. Neustálá potřeba nových druhů ložisek a zvyšující se požadavky na technickou úroveň v oblasti technologie, konstrukce a kvality, daly podnět k vybudování výzkumného ústavu ZKL VÚVL, z něhož se dnes odčlenil ZKL-Výzkum a vývoj, a. s., se sídlem v Brně. Vývoj v osmdesátých letech ovlivnilo rozhodnutí státních orgánů produkci ložisek specializovat. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem valivých ložisek byly zavedeny do výroby nové typové řady a vývoj i výroba se zaměřily i na speciální ložiska atypických rozměrů pro kolejová vozidla, stavební stroje, hutní a důlní průmysl a na velkorozměrová ložiska.

1954

 • registrace ochranné známky „ZKL“. Ochranná známka je registrována v 53 zemích světa. Oprávnění užívat známku ZKL mají akciové společnosti koncernu ZKL.

1959 – 60

 • v závěru šedesátých let byla v Klášterci zavedena vlastní výroba kuliček. Převedení výroby z Perštejna a její rozšíření zapříčinilo rozsáhlou výstavbu výrobních hal na počátku sedmdesátých let. Od roku 1965 byl podnik začleněn pod generální ředitelství ZVL a později pod koncern se sídlem v Povážské Bystrici.

1990

 • po roce 1990 byl koncern zrušen a ze ZKL Klášterec nad Ohří byla vytvořena samostatná akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem zůstal stát. Hospodářské změny vedly v rámci brněnského Zetoru k oddělení ložiskové výroby od traktorové a později k ustavení samostatného subjektu pro výrobu soudečkových ložisek - ZKL Brno, a. s. Tato společnost se v roce 1998 stala většinovým vlastníkem ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. a od listopadu téhož roku byly připojeny také VTL Hanušovice, dnes ZKL Hanušovice, a. s. Původní tovární budovy v Hanušovicích byly stavěny jako přádelna. Strojírenské výrobě se zde věnují od roku 1957, kdy se závod sloučil s Karosou Vysoké Mýto. O rok později se firma stala pobočným závodem výrobce traktorů a ložisek – Zetoru Brno a byla zde spuštěna výroba traktorových dílů. Výrobní program reprezentovaly diskové brzdy, tlumiče výfuků, závěsy pro jednonápravový návěs a široký sortiment vzduchových a hydraulických trubek. Na propad výroby traktorů po roce 1990 reagovala firma zásadními změnami ve výrobním programu.

1993 – 96

 • rozdělení a privatizace ložiskových závodů. Po privatizaci v roce 1996 se vlastníkem sta procent akcií stala Konsolidační banka Praha, která o dva roky později uzavřela smlouvu o převodu cenných papírů na společnost ZKL Brno. Historie brněnské výroby ložisek je o něco mladší. Na jejím počátku stálo rozhodnutí o zavedení kompletní výroby valivých ložisek v bývalém Československu, které padlo v roce 1947. Ještě téhož roku byla navázána spolupráce nově se tvořícího závodu v rámci Zbrojovky Brno – Líšeň s anglickou firmou Hoffmann. Tím se vytvořila základna pro rozvoj výroby ložisek nejen v Brně, ale v celé republice. Přes potíže, které přinesl politický obrat v roce 1948, byla ještě v tomto roce zajištěna produkce 28 druhů ložisek. K 1. 1. 1950 byl zřízen nový podnik: Závody přesného strojírenství Brno – Líšeň, k němuž se postupně přičlenily pobočné závody v Klášterci nad Ohří, Dolních Měcholupech a v Kysuckém Novém Mestě. Ve všech závodech tehdejší ČSR se v té době vyrábělo 155 typů ložisek. Od roku 1953 nesla tato výrobně hospodářská jednotka název ZKL, od roku 1976 pak Zetor. V letech 1959-60 probíhalo zavádění výroby kuželíkových ložisek v Prešově, v letech 1961-63 byl vybudován ložiskový závod ve Skalici. Další část výroby se přesunula do Blanických strojíren Vlašim a výroba kuželíků do Povážských strojíren v Povážské Bystrici. V letech 1965 – 1980 byla z brněnského závodu delimitována výroba dalších 217 druhů ložisek.

1995

 • navázala spolupráci s automobilovým koncernem VW na dodávky přesně tvarovaných trubek. Po připojení ke koncernu ZKL byla do Hanušovic částečně převedena výroba soudečků pro soudečková ložiska vyráběná v ZKL Brno, a. s. Podporu výroby ložisek zajišťuje od dubna 1999 ZKL Nářadí, a. s. v Klášterci nad Ohří. Zaměření této akciové společnosti je jednoznačné: konstrukce a výroba nástrojů a nářadí pro třískové obrábění na speciálních strojích, lisovací nástroje a nástroje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl.

1999

 • založení konsolidované skupiny výrobců valivých ložisek v České republice, koncernu ZKL se sídlem v Brně. Během devadesátých let byly slovenské závody s ložiskovým výrobním programem v rámci rozdělení republiky od českých výrobců odtrženy a ostatní producenti ložisek v České republice většinou změnili výrobní program. Koncernová společnost ZKL, která byla založena k 1. 7. 1999, tak sdružuje všechny rozhodující výrobce ložisek v České republice.

2002

 • získání ocenění „Zlatá medaile“ pro soudečková ložiska řady 222, 223 na MSV Brno.

2006

 • je registrován v 8 zemích průmyslový vzor Krabička pro ložiska ZKL.

2006

 • získání ocenění „Zlatá medaile“ pro ložiska pro vibrační zařízení na MSV Brno.

2006

 • získání ocenění „Cena veletrhu“ pro inovovaná axiální soudečková ložiska s plechovou klecí na MSV Nitra

2006 – 08

 • vybudováno nové Školící středisko ZKL, které se zaměřuje zejména na základní a pokročilá technická školení pro zaměstnance ZKL a stejně tak pro obchodní partnery, aby bylo zajištěno pravidelné zlepšování jejich kvalifikace.

2007

 • byla registrována nová ochranná známka „NEW FORCE“ včetně nové krabičky pro ložiska „NEW FORCE“, nyní se ochranná známka registruje v ostatních zemích.

2008

 • začlenění společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. do koncernu ZKL na základě pravomocného rozhodnutí soudu o vrácení podniku ZKL Klášterec nad Ohří do koncernu ZKL.

2009

 • získání ocenění „Nejlepší výrobek“ pro ložiska ZKL New Force na MSV Brno.

2009

 • získání ocenění Výroční cena ACRI – Asociace českého železničního průmyslu v kategorii „Komponenty“.

 

V současné době je koncern ZKL strukturován tak, aby mohl efektivně rozvíjet a posilovat svou konkurence-schopnost ve srovnání s předními světovými výrobci ložisek, tzn. disponuje konstrukčně vývojovou základnou, dostatečnými výrobními kapacitami, vzdělanými a kvalifikovanými zaměstnanci a dynamicky se rozvíjející prodejní sítí, která je tvořena sítí prodejních zástupců jmenovaných pro každé teritorium, s ohledem na specifické podmínky každého národního trhu.


 
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.