Tyto závady lze efektivně lokalizovat termokamerou, což vám umožní provést nápravná opatření dříve, než dojde k nákladným poruchám. Termografie je proto velmi dobrým doplňkem například analýzy vibrací nebo jiných metod řízení zdravotního stavu.

Výsledky z termografie jsou dokumentovány na barevných snímcích s teplotními stupnicemi, tzv. termosnímky. Tepelné snímky jsou prezentovány v písemné zprávě spolu s příslušnými nápravnými opatřeními. 

 

Mezi typické činnosti prováděné během termografické služby patří:

  • Definice termografických tras a intervalů kontrol
  • Kontrola termokamerou po stanovených trasách
  • Analýza dat tepelné a vizuální kontroly
  • Prezentace nálezů a doporučení k opravám